ต้องการหาคนมาร่วมทีมเพิ่ม 1 ตำแหน่งโดยภาษาหลักจะใช้ Golang ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษา Go มาก่อนแค่มีใจรักในการเรียนรู้ และพร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆ

** ความสามารถหลัก **
1. มีความรับผิดชอบสูง
2. มีประสบการณ์ทำ web backend อย่างน้อย 3 ปีด้วยภาษาอะไรก็ได้
3. เงินเดือน 20-40k (ตามความสามารถ)
4. เข้าออฟฟิตสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อประชุมและอัพเดทงาน
5. เรียนรู้ไว ทำงานเป็นทีมได้ กล้าแสดงความคิดเห็น

** เพิ่มเติม (จะพิจรณาเป็นพิเศษ) **
– สามารถเขียน Golang หรือ NodeJS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– DevOps ,TDD ,Agile ,Automate Test ในรูปแบบต่างๆ
– มีความรู้ในเรื่องการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน
– สามารถใช้งาน Docker ได้
– มีความรู้เรื่อง Web Backend , API ต่างๆเป็นอย่างดี
– มีความเข้าใจเกี่ยวกับ noSQL
– เข้าใจและใช้งาน PAAS ได้ (AWS , Heroku, ETC.)

สนใจ ส่ง CV email: jobs@ruk-com.in.th